Избор на местоположение за Вашия уред

 Преди да инсталирате своята машина, изберете място, със следните характеристики:

 • Твърда, равна повърхност (ако повърхността е неравна, това може да доведе до странни шумове или повреди)
 • Далеч от пряка слънчева светлина.
 • Подходяща вентилация
 • Температурата в помещението, която не пада под 0˚C. Избягвайте уредите да бъдат на открито или в полуоткрити пространства, където са подложени на вредни атмосферни влияния и опасност от прегряване или замръзване.
 • Далеч от лесно запалими вечества.
 • Уверете се, че машината не е поставена върху своя захранващ кабел или маркучи.
 • Вентилационните отвори не трябва да се заграждат с килими или друго, което би затруднило преминаването на въздух през въздуховодите.
 • Редовното почистване на уредите предотвратява повреди, настъпили в следствие на натрупани замърсявания, затрудняващи преминаването на въздух през вентилационните отвори, прегряване на уреда.

Ремонт при замръзване на уред.

Ако температурата падне под нулата и пералната, сушилнята, миялната машина е замръзнала:

 • Изключете машината.
 • Налейте топла вода върху крана и разхлабете маркуча за подаване, изхвърляне на вода и събирателните съдове при сушилните.
 • Отстранете маркуча за подаване на вода и го накиснете в топла вода.
 • Налейте топла вода в барабана на пералната машина и оставете в продължение на 10 минути.
 • Свържете отново маркуча за подаване на вода към крана за водата и проверете дали има подаване на вода и свободна връзка към канализацията
 • Проверете дали всички операции протичат нормално и без шумове.

Външно почистване на машините
 • Почистете повърхностите на машината, включително и на контролния панел, с мека кърпа и неабразивен почистващ препарат, който няма да надраска повърхностите.
 • Използвайте мека кърпа, за да подсушите.
 • Не изливайте вода директно върху уредите.

Почистване на филтър при перални, сушилни и съдомиялни

Почистването на филтъра се извършва 2 или 3 пъти в годината. 

 • Свалете капака на филтъра от предната част на уреда.
 • Развийте капачката на филтъра и го извадете.
 • Измийте всякакви замърсявания от филтъра.
 • Уверете се, че перката на дренажна помпа отзад не е блокирана от филтъра.
 • Поставете обратно филтъра.
 • Поставете капака.
washing

 

 

 


Почистване на филтъра на маркуча за мръсна вода

Този филтър се почиства най-малко един път на година, когато или лампите вашата машина индикират, че той е запушен.

За да направите това:

 • Изключете източника на вода към пералната машина.
 • Развийте маркуча от гърба на пералнята.
 • С клещи, леко издърпайте мрежестия филтър от края на маркуча и го изплакнете с вода, докато е напълно чист.Също почистете отвътре и отвън края на маркуча със съединителна резба.
 • Поставете филтъра обратно на мястото му.
 • Завийте маркуча обратно на пералнята.
 • Включване на кранчето на водата и се уверете, че от връзките няма изтичане на вода.

Лоша миризма и петна по дрехите след изпиране

Чудите се защо пералната Ви машина “цапа” дрехите и/или мирише лошо?

Използвате твърде много перилен препарат. Независимо от марката и вида му следвайте дозите определени от производителя. Когато перилният препарат е повече от необходимото, не се изплаква до край при пране и се натрупват утайки във Вашата пералня, което води до лошата миризма и появата на специфични петна по дрехите, които преди пране не са били там.

Като всеки проблем и този има своето решение. Използвайте всеки месец препарати за почистване на пералнята от утайки. В нашият сервиз и магазин на ул. “Козлодуй” №74, можете да намерите подходящият почистващ препарат за целта. Цена: за 1 брой 4,50 лв. (веднъж в месеца); за цяла кутия (12 броя за цяла година) 30.00 лв.


Проблеми при пералните, които можете лесно да отстраните и сами:

Проблем      Решение
Пералната машина не стартира
 • Уверете се, че вратата е добре затворена
 • Уверете се, че пералната машина е включена към захранването
 • Уверете се, че крановете за вода са пуснати
 • Уверете се, че бутонът за включване/изключване е натиснат
Не пълни вода или няма достатъчно налягане
 • Уверете се, че крановете за водата са пуснати
 • Уверете се, че маркучите на пералнята не са замръзнали
 • Уверете се, че няма спукани маркучи
 • Уверете се, че филтрите не са запушени
Остава препарат в касетата
 • Уверете се, че има достатъчно налягане на водата, когато машината работи
 • Поставяйте перилните препарати във вътрешността на касетата (далеч от външните ръбове)
 • Не слагайте твърде голямо количество перилен препарат
Пералнята вибрира или е прекалено шумна
 • Уверете се, че машината е поставена на равна повърхност. Ако не е добре нивелирана, регулирайте крачетата й докато се изравни напълно.
 • Уверете се, че са отстранени всички транспортни болтове.
 • Уверете се, че товарът е добре балансиран.
Остава вода в пералнята или има изтичане
 • Уверете се, че маркучът за мръсна вода не е затиснат или спукан.
 • Уверете се, че филтъра на маркуча за мръсна вода не е запушен.

    Как правилно да се грижим за дрехите си:

clothing